OVER ONS


Op het platteland van Zeeland is eenzaamheid onder ouderen een groeiend probleem.


Op het platteland van Zeeland is eenzaamheid onder ouderen een groeiend probleem. Kinderen en kleinkinderen wonen vaak niet in de buurt. De gezondheid laat fietsen en lopen maar beperkt toe. Beschikbaarheid van openbaar vervoer in een dunbevolkte gemeente als Noord-Beveland is minimaal. Daardoor is een grote groep ouderen steeds minder in staat dingen te doen die hun leven een beetje kleur geven. Een voor een vallen er activiteiten af, zoals een bezoekje aan het strand, een dagje winkelen in de stad, theaterbezoek en op een gegeven moment de kerk. Hierdoor wordt de wereld van deze ouderen steeds meer gescheiden van die van nog actieve burgers (“ze doen niet meer mee“). Vereenzaming en daardoor versnelde mentale en fysieke achteruitgang is het gevolg. Vandaar het initiatief om een bus in Noord-Beveland te beginnen . Wij hopen dat de Eurobus Noord-Beveland er toe zal bijdragen  mensen in elk geval een fijne (mid)dag, avond te bezorgen!


Meer over ons

Initiatief

 

Het initiatief om een bus te kopen, die voor het grootste deel gefinancieerd is door de Provincie Zeeland, is genomen in 2004 door Dhr. C. J. de Wild. Eind maart 2006 is hij officieel in gebruik genomen door ex-Gedeputeerde Toine Poppelaars en ex-burgemeester Cees van Liere van de gemeente Noord-Beveland. Daar de eerste bus aan vervanging toe was, is begin dit jaar, in 2014,  een nieuwe bus in gebruik genomen.
Verdere fondsen en instellingen, die er mede voor hebben gezorgd dat deze bus er kon komen, zijn:

  • Gemeente Noord-Beveland,
  • Zorgcentrum Cleijenborch, Colijnsplaat,
  • Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging CZAV,
  • Rabobank Walcheren/Noord-Beveland,
  • J.J. van der Have, Accountantskantoor “De Boeiert”, Wilhelminadorp.